കോടഅല്പദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുന്പ് ഇവിടെ നിറയെ കോട ബഹളമായിരുന്നു... അപ്പോ ഞാന്‍ മോശക്കാരനാവാന്‍ പാടുണ്ടോ..? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ അതാ എന്റെ മുന്നില്‍....
1 comment

Popular Posts