തമസോമാ ജ്യോതിര്‍ഗമയഃ


രണ്ടായിരത്തിപത്താമാണ്ട്‌ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടു മാറ്റി നന്മയുടെ വെളിച്ചം നിറക്കട്ടെ
എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ നവവത്സരാശംസകള്‍
11 comments

Popular Posts