നീ മധു നുകരൂ...


വണ്ടും പൂവും.

ഞാന്‍ ഒരു തേനീച്ചപ്പടം പോസ്റ്റുചെയ്യാമെന്നു വച്ചാ വന്നത്‌, വന്നപ്പ്പ്പോളോ ഇവിടെ നിറയെ തേനീച്ച, എന്നാപ്പിന്നെ വണ്ടാകാമെന്നു കരുതി.
6 comments

Popular Posts