ചെല്ലം ചാടിനടക്കണ പുല്‍ച്ചാടി....

പച്ചക്കുതിര
ദേ ഒരുത്തന്‍ , ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ നിന്നു തരുന്നതു കണ്ടോ....


അവസാനം എടുത്ത്‌ തറയില്‍ വച്ച്‌ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോളേക്കും അവന്റെ ഭാവം മാറി॥ പറന്നു പൊയ്ക്കളഞ്ഞു...

13 comments

Popular Posts