പോഡ്‌കാസ്റ്റിനു തീ പിടിച്ചാല്‍

ഈ തീയ്‌ ഏതാണെന്നൊ ? അതു നമ്മുടെ കിരണ്‍സ്പോഡ്‌കാസ്റ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ പാട്ടുപാടി റെക്കോര്‍ഡ്‌ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷവാതകവും മറ്റും കത്തിച്ചുകളയുന്നതാ....

അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ , കിരണോ..? അതാരാ.... ????
7 comments

Popular Posts